ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ລະດັບຊາດ 2020

“ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ອນ-ຫຼັງ Covid-19″ ໃນວັນທີ 05-06 ພະຈິກ 2020 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ

  • ຊີວະນາໆພັນ (Biodiversity) ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Environment)
  • ວິທະຍາສາດ (Sciences), ເຕັກໂນໂລຊີ (Technology) ແລະ ນະວັດຕະກໍາ (Innovation)
  • ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (Education and Human Resource Development)
  • ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ (Socio-economic development)
  • ການສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME), ການຄ້າ, ການລົງທຶນ
  • ກົດໝາຍ, ການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການພົວພັນສາກົນ
  • ຜົນກະທົບຂອງ Covid – 19
  • ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມອື່ນໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ບົດຄົ້ນຄວ້າລ່າສຸດ

ໝວດໝູ່

ຄຳສຳຄັນ

Coefficient of determination COVID-19 development Finite Different Method groundwater human resource Lao Laos living quality MODFLOW place design Plant Factor safety condition social interaction issue Stereo microscope Surface Water tourism industry urban public space ການຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນໍ້າ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ການປັບຄ່າ ການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມ ການຜະລິດພະລັງງານ ການຮຽນ-ການສອນ ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັງ​ຄົມພືດ ນໍ້າໃຕ້ດິນ ປາ ແລະ ນົກ ຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ ພະລັງງານ ພືດ ພູ​ຈອມ​ວອຍ ສັດ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ສັດ ເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ ສັດເລືອຄານ ສຳປະສິດການຕັດສິນໃຈ ຫັນປ່ຽນ ອັກຄີໄພ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ແບບຈຳລອງ NAM ແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ ແບບຈໍາລອງສີຂີ້ເຖົ່າ ໄມ້ປ່ອງ

ວາລະກອງປະຊຸມ ວັນທີ 5-6 ພະຈິກ 2020

ຜູ້ຮ່ວມຈັດປະຊຸມ

ຜູ້ຮ່ວມສະຫນັບສະຫນູນ